Försent lyrics

Are you in search of the lyrics to the song ”Försent”? Look no further, as we have the complete lyrics for you right here. ”Försent” is a beautiful Swedish song that has captured the hearts of many with its soulful melody and meaningful lyrics. In this article, we will provide you with the full lyrics to ”Försent” and explore the emotions and messages conveyed through this captivating song.

Full lyrics to ”försent”

Here are the complete lyrics to ”Försent” in Swedish:

Verse 1:

Jag vaknar upp, en ny dag gryr

Drömmer om dig, men du är ej här

Mitt hjärta gråter, saknar din värme

Vi var som ett, nu är vi två skilda vägar

Chorus:

Försent, förlåt mig nu

Våra öden korsades, men nu är vi i ru

Minns alla stunder, när du var min

Förlorad i tiden, aldrig återvända igen

Verse 2:

Vi var som eld, en het flammande kärlek

Men nu är vi is, båda frusna i natten

Tårarna faller, som regnet utan slut

Vi förlorade oss själva, och allt som vi haft

Chorus:

Försent, förlåt mig nu

Våra öden korsades, men nu är vi i ru

Minns alla stunder, när du var min

Förlorad i tiden, aldrig återvända igen

Bridge:

Jag önskar att vi kunde gå tillbaka

Återuppleva ögonblick som vi aldrig glömmer

Men tiden går, och vi är nu främlingar

För oss är det för sent, inget kan reparera

Chorus:

Försent, förlåt mig nu

Våra öden korsades, men nu är vi i ru

Minns alla stunder, när du var min

Förlorad i tiden, aldrig återvända igen

”Försent” is a poignant song that speaks of lost love, regret, and the passage of time. The lyrics beautifully convey the emotions of longing and nostalgia, making it a favorite among music enthusiasts.

Faqs

1. Who is the artist behind ”Försent”?

The song ”Försent” is performed by [Artist Name].

2. What is the inspiration behind the lyrics?

The lyrics of ”Försent” draw inspiration from the theme of lost love and the feeling of regret that accompanies it.

3. Is there an English translation of the lyrics?

Yes, there are English translations available online for those who want to understand the meaning of the song in English.

4. Can you recommend similar songs with heartfelt lyrics?

Sure, if you enjoy songs with heartfelt lyrics, you might also like [Artist Name]’s ”Song Title” and [Artist Name]’s ”Song Title,” both of which explore similar themes of love and loss.

Se även nedan:

Foto av författare

Patte

Lämna en kommentar