Barn av vår tid lyrics

If you’re searching for the lyrics to ”Barn av vår tid,” you’ve come to the right place. In this article, we’ll provide you with the complete lyrics to this iconic Swedish song, as well as some background information about its significance and the artist behind it.

The song and its meaning

”Barn av vår tid” is a timeless Swedish song that has resonated with generations of music lovers. It was written and performed by the renowned Swedish singer-songwriter, Evert Taube. Taube, often considered one of Sweden’s greatest troubadours, penned this song in 1951.

The title ”Barn av vår tid” translates to ”Children of Our Time” in English. The song reflects on the challenges and changes faced by the younger generation during the mid-20th century. It addresses themes of modernity, societal shifts, and the passage of time.

Lyrics to ”barn av vår tid”

Here are the complete lyrics to ”Barn av vår tid,” presented for your enjoyment:

När fjärran musik jag hör i natt,

från dansens järnvägar längtansfullt,

och spröda stråkar sträcka ut sin tråd

till andra ungas glädje och resultat.

Jag tänker på de vägar vi har trampat,

på varenda bänk som vi har bränt.

Var är den dröm om guld och gröna skogar

vi drömt i glöden av vår första våg?

Var finns den längtan?

Var finns den bästa stigen

som bär till klara stränder utan broar?

Var finner man det land som ej är tagna?

Jag såg ett ljus på andra sidan fjorden.

En hamn där upplysta fönster lyste, färdiga och små.

Jag hörde musiken från klippan och från dalen,

och det var för att glömma att jag lyssnade på tonen.

Och vi som levt i glödens hemlighet

är rädda för att skratta åt vår fasa.

Och denna natt är som de andra nätter.

Vi ser på vägen som går längs fjorden.

Interpreting the Lyrics

”Barn av vår tid” captures the essence of youth and the uncertainty that comes with it. The lyrics paint a vivid picture of longing, dreams, and the search for a better future. Evert Taube’s poetic prowess shines through, making this song a timeless masterpiece.

Frequently asked questions

Who is the artist behind ”Barn av vår tid”?

The artist behind ”Barn av vår tid” is Evert Taube, a renowned Swedish singer-songwriter.

What is the significance of this song?

This song reflects on the challenges and changes faced by the younger generation during the mid-20th century. It addresses themes of modernity, societal shifts, and the passage of time.

Where can I listen to the song ”Barn av vår tid”?

You can listen to ”Barn av vår tid” by Evert Taube on various music streaming platforms or by searching for it on the internet.

Are there any covers or adaptations of this song?

Yes, over the years, many artists have covered and adapted ”Barn av vår tid” in their own unique styles. You can explore different versions of the song to appreciate its enduring appeal.

Se även nedan:

Foto av författare

Patte

Lämna en kommentar